Adressenlijst

 

Algemeen

KBS De Provenier
Harddraverstraat 7
3033 XG Rotterdam
T: 010 - 465 83 08
E: directie@deprovenier.nl
W: www.deprovenier.nl

Peuterspeelzaal De Peuteracademie
Harddraverstraat 7
3033 XG Rotterdam
T: 010 - 265 29 11
W: www.deprovenier.nl 

Aanspreekpunt vertrouwelijke zaken De Provenier
Carien van Vliet
T: 010-4658308
E: carien.vanvliet@rvko.nl

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Postadres:
RVKO
Postbus 4250
3006 AG  Rotterdam

Bezoekadres:
Stationssingel 80
3033 HJ  Rotterdam
T: 010 - 453 75 00
E: info@rvko.nl
W: www.rvko.nl

Bovenschools manager
Hans van den Berg
010-4537547
E: hans.vandenberg@rvko.nl

Vertrouwenspersoon RVKO
Dhr. Mr. G. F. Veldkamp

Postadres:
Bestuursbureau RVKO
t.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

T: 010-4537506

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs?
T: 0800 - 8051
E: info@owinsp.nl
W: www.onderwijsinspectie.nl


voor- en naschoolse opvang

Partou Kinderopvang
Groep 1-2
Walenburgerweg 118
3033 AK Rotterdam
T: 010 - 466 74 94
 
Groep 1-8
Jacob Louisstraat 18
3033 RD Rotterdam
T: 010 - 465 76 13
 
Locatie manager
Nicole Bijvoets
T: 06 - 22 49 71 51
E: nicole.bijvoets@partou.nl 
W: www.partou.nl

BSO De Albatoe
W: www.kiddoozz.nl

BSO De Pierewaaier
Sonmannstraat 87
3039 DH Rotterdam
T: 010 - 465 78 59
E: pierewaaier@kinderdam.nl
W: www.kinderdam.nl


Gemeente Rotterdam

Buurthuis de Propeller
Jacob Louisstraat 18 
T: 010 - 465 76 13
W: www.noorderbreedte.nu

Leerplichtambtenaar Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS)
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
T: 010 - 891 46 68
E: leerplicht@rotterdam.nl 
W: www.rotterdam.nl/leerplicht

Gemeente Rotterdam Sport & Recreatie
Heer Kerstantstraat 46
3036 NN Rotterdam
T: 010 - 467 31 33
W: www.rotterdam.nl/sportenrecreatie 

Sportfondsenbad Rotterdam Noord 'Van Maanenbad'
Van Mannenstraat 8
3038 CZ Rotterdam
T: 010 - 466 25 80
E: rotterdam.noord@sportfondsen.nl 
W: www.vanmaanenbad.nl


Zorg

De Rotterdamse jeugdtandverzorging
Maasstraat 12a
3016 DC Rotterdam
T: 010 - 411 69 60 (ook bellen bij tussentijdse klachten)
E: info@mondzorgvoorkids.nl
W: www.mondzorgvoorkids.nl

Schoolarts
Eudokiaplein 31
3037 BT Rotterdam
T: 010 - 466 44 02

Schoolmaatschappelijk werk
CVD Noord
Hasnae Hamdi 
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam

Centrum voor jeugd en gezin
Ilja van der Weide 
T: 010-2010110
E: CJGNoord@cjgrijnmond.nl  Overig

Schoolmelk
Campina / Melkunie afd. Schoolmelk
Antwoordnummer 2120
2440 VB Woerden
T: 0348-429880
W: www.schoolmelk.nl

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag 
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Basisschool info
W: www.basisschool-info.nl 

Musical kleding groep 8
W: www.feestkleding365.nl
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work