Informatiemomenten

Er zijn verschillende momenten waarop we met u als ouders een gesprek willen voeren over de ontwikkelingen van uw kind en de school. En er zijn verschillende (digitale) hulpmiddelen waarmee we u op hoogte willen houden van actuele ontwikkelingen op school.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Vijf keer per jaar organiseren wij een kennismakingsochtend voor ouders die er over denken hun kind op basisschool De Provenier in te schrijven. Wilt u eens komen kijken op school, bent u van harte welkom op de volgende data:

  • Vrijdagochtend 22 september 2017 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 24 november 2017 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 2 februari 2018 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 6 april 2018 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 8 juni 2018 om 9.00 uur

Tijdens deze informele bijeenkomsten vertellen wij iets over ons onderwijs, wat we willen bereiken en hoe het dagelijks leven op onze school eruit ziet. Ook geven we informatie over de Peuteracademie. Ouders hebben de gelegenheid de school te bekijken, vragen te stellen en kunnen een afspraak maken met de directie voor een individueel gesprek en/of inschrijving van hun kind.

Wij vinden het prettig als u zich hiervoor telefonisch aanmeldt.
T: 010 - 465 83 08

Kennismakingsgesprekken

De groepsleerkrachten willen graag persoonlijk kennismaken met alle ouders. U kent immers uw kind het beste en kunt ons voorzien van belangrijke informatie. Vandaar dat er in het begin van het jaar kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Voor iedere startende kleuter is het kennismakingsgesprek al na een aantal weken.

Rapportmiddagen-en avonden

In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen op de Provenier twee keer per jaar een rapport. Dit is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem KIJK. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. De resultaten zitten in een rapportmap die de hele schoolloopbaan van het kind meegaat. 

Bij het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht van hun kind. In dit gesprek wordt het rapport toegelicht en worden de schoolresultaten besproken. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind krijgt hierbij de aandacht. We verwachten de ouders altijd 10 minuten voor aanvang van het gesprek. U krijgt het rapport bij binnenkomst, zodat u het alvast kunt bekijken en zo gerichter vragen kunt stellen. Alléén als u op gesprek komt, krijgt u het rapport mee naar huis. Het rapport wordt in alle groepen eerst door de leerkracht besproken met het kind.

Bij het laatste rapport kan een overgangsgesprek plaatsvinden, zowel op initiatief van de leerkracht als van u als ouder. 

Grote ouderavond

Eén keer per jaar organiseren wij een thema-avond voor de ouders. Er is ieder jaar een ander relevant thema. Zie de aankondigingen in Het Provenieuwtje, op de website en op school. 

Adviesgesprekken VO

Aan het einde van groep 7 krijgt u van de leerkracht een voorlopig advies voor passend voortgezet onderwijs (VO) voor uw kind. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem dat vanaf groep 1 door de school wordt bijgehouden en op de werkhouding/motivatie van de leerling. Dit advies wordt geformuleerd met behulp van de leerkracht, de Intern Begeleider en de leerkracht van groep 8. Met dit voorlopige advies kunt u zich gaan oriënteren op VO-scholen.

Het definitieve advies krijgt u in februari als uw kind in groep 8 zit. Nog voor de afname van de Centrale Eindtoets in april. U schrijft uw kind dus in op basis van het schooladvies. Het advies uit de Centrale Eindtoets kan er eventueel voor zorgen dat het advies nog naar boven bijgesteld kan worden, maar nooit naar beneden.
 

Website

Onze website is een belangrijke bron van informatie. U vindt hier alle belangrijke informatie over de school en de ontwikkeling van de school.

Het Provenieuwtje

Het Provenieuwtje is onze nieuwsbrief die aan het begin van de maand uitkomt. Hierin staan een aantal vaste rubrieken zoals de mededelingen van de directie, de verjaardagen van de maand en aankondigingen van alle komende activiteiten. Daarnaast vindt u verslagen van feesten en uitstapjes of andere belangrijke gebeurtenissen. Het Provenieuwtje wordt digitaal verspreid via ons leerling-administratie systeem (Parnassys). 

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work