Informatiemomenten

Er zijn verschillende momenten waarop we met u als ouders een gesprek willen voeren over de ontwikkelingen van uw kind en de school. En er zijn verschillende (digitale) hulpmiddelen waarmee we u op hoogte willen houden van actuele ontwikkelingen op school.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Vijf keer per jaar organiseren wij een kennismakingsochtend voor ouders die er over denken hun kind op basisschool De Provenier in te schrijven. Wilt u eens komen kijken op school, bent u van harte welkom op de volgende data:

  • Vrijdagochtend 21 september 2018 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 9 november 2018 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 1 februari 2019 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 5 april 2019 om 9.00 uur
  • Vrijdagochtend 14 juni 2019 om 9.00 uur

Tijdens deze informele bijeenkomsten vertellen wij iets over ons onderwijs, wat we willen bereiken en hoe het dagelijks leven op onze school eruit ziet. Ook geven we informatie over de Peuteracademie. Ouders hebben de gelegenheid de school te bekijken, vragen te stellen en kunnen een afspraak maken met de directie voor een individueel gesprek en/of inschrijving van hun kind.

Wij vinden het prettig als u zich hiervoor telefonisch aanmeldt.
T: 010-4658308

Kennismakingsgesprekken

De groepsleerkrachten willen graag persoonlijk kennismaken met alle ouders. U kent immers uw kind het beste en kunt ons voorzien van belangrijke informatie. Vandaar dat er in het begin van het jaar kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Voor iedere startende kleuter is het kennismakingsgesprek al na een aantal weken.

Rapportmiddagen- en avonden

In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen op de Provenier twee keer per jaar een rapport. Dit is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem KIJK. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. De resultaten zitten in een rapportmap die de hele schoolloopbaan van het kind meegaat. 

Bij het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht van hun kind. In dit gesprek wordt het rapport toegelicht en worden de schoolresultaten besproken. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind krijgt hierbij de aandacht. We verwachten de ouders altijd 10 minuten voor aanvang van het gesprek. U krijgt het rapport bij binnenkomst, zodat u het alvast kunt bekijken en zo gerichter vragen kunt stellen. Alléén als u op gesprek komt, krijgt u het rapport mee naar huis. Het rapport wordt in alle groepen eerst door de leerkracht besproken met het kind.

Bij het laatste rapport kan een overgangsgesprek plaatsvinden, zowel op initiatief van de leerkracht als van u als ouder. 

Grote ouderavond

Eén keer per jaar organiseren wij een thema-avond voor de ouders. Er is ieder jaar een ander relevant thema. Zie de aankondigingen op de website, in de app en op school. 

Adviesgesprekken VO

Aan het einde van groep 7 krijgt u van de leerkracht een voorlopig advies voor passend voortgezet onderwijs (VO) voor uw kind. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem dat vanaf groep 1 door de school wordt bijgehouden en op de werkhouding/motivatie van de leerling. Dit advies wordt geformuleerd met behulp van de leerkracht, de Intern Begeleider en de leerkracht van groep 8. Met dit voorlopige advies kunt u zich gaan oriënteren op VO-scholen.

Het definitieve advies krijgt u in februari als uw kind in groep 8 zit. Nog voor de afname van de Centrale Eindtoets in april. U schrijft uw kind dus in op basis van het schooladvies. Het advies uit de Centrale Eindtoets kan er eventueel voor zorgen dat het advies nog naar boven bijgesteld kan worden, maar nooit naar beneden.
 

Website

Onze website is een belangrijke bron van informatie. U vindt hier alle belangrijke informatie over de school en de ontwikkeling van de school.

APP

Wij werken sinds schooljaar 2017-2018 met een app voor ouders. Op deze app wordt regelmatig nieuws en informatie gedeeld. Deze app kunt u downloaden als uw kind staat ingeschreven op De Provenier. U krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord. 

Dagelijks contact

Wat voor ons belangrijk is en blijft is het persoonlijk contact met de leerkracht. Het dagelijkse contact, elkaar even op de hoogte houden, dingetjes die spelen en belangrijk zijn voor de kinderen worden voor - en na schooltijd met elkaar gedeeld. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work