Ouderbijdrage

Bij inschrijving van het kind vragen wij de ouders jaarlijks een ouderbijdrage van € 57,50 te betalen. Dit is bij inschrijving een van de gespreksonderwerpen die we onder de aandacht brengen. We vragen aan ouders een akkoord te geven hierop middels een handtekening, net als voor het feit dat alle kinderen in groep 8 ooit mee gaan op kamp of hoe we omgaan met verschillende culturen en religies. We kunnen niet zonder deze bijdrage, omdat we echt heel veel ondernemen van dit geld. Mochten ouders dit niet kunnen betalen, kunnen zij dit aangeven en kan er een betalingsregeling opgestart worden. De OR maakt aan de start van het schooljaar een begroting van het te besteden budget en de bijbehorende activiteiten en initiatieven. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld Kerst, Sint, Kinderboekenweek, eindvoorstellingen, afscheid en musical groep 8, projectweken, Carnaval, schoolreis, sportdagen, het voorleesontbijt etc. etc... Zo wordt ervoor gezorgd dat het gehele budget wordt besteed aan alle leerlingen op de Provenier. 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work