Ouderbijdrage

Ouders betalen een vrijwillige schoolbijdrage. In overleg met de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) is voor het schooljaar 2016 - 2017 het tarief per kind € 57,50.

Het schoolfonds komt ten goede aan alle leerlingen van de Provenier. Met deze bijdrage kunnen we vele activiteiten en initiatieven op school mogelijk maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de sportdag, schoolreis, sinterklaas en projectweken.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work