Ouderbijdrage

Ouders betalen een vrijwillige schoolbijdrage. In overleg met de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) is voor het schooljaar 2016 - 2017 het tarief per kind € 57,50.

Het schoolfonds komt ten goede aan alle leerlingen van de Provenier. Met deze bijdrage kunnen we vele activiteiten en initiatieven op school mogelijk maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de sportdag, schoolreis, sinterklaas en projectweken.

In september ontvangt u een brief over de betaling van het schoolfonds. Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken naar rekeningnummer:

NL 57 ABNA 0506 1720 15
t.a.v. RVKO De Provenier
Mededeling: ouderbijdrage + vermelding namen + groep

Mocht u het bedrag gespreid willen betalen, dan is dit ook mogelijk. Wel graag in overleg met de directie. Contant betalen is helaas niet mogelijk.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work