Ouderraad

In de Ouderraad (OR) komen zes keer per jaar ouders bijeen om mee te denken over de organisatie van de vele extra activiteiten die op school plaatsvinden zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het schoolreisje. Zij zijn ook actief bij de uitvoering van al deze zaken en bij het regelen van de nodige vrijwilligers. In de OR komt ook de besteding van de schoolfondsgelden ter sprake.

Zonder de actieve inbreng van de ouders van de OR kunnen vele activiteiten op school niet plaatsvinden. In de Ouderraad zitten ouders en teamleden. We vinden het fijn als elke groep vertegenwoordigd is binnen de ouderraad. 

Leden OR

Dit schooljaar zijn de volgende personen lid van de OR:

Ouders   Team 
Manon van Oosten  Yurda Tumgan 
Jorge Ferreira Maura da Graca 
Patrick van Erp Dionne Smit 
Jos Legiers  
Saskia Hermanek  
Geneva Smees  
Shirley Oehlers  
Jos Legierse  
Josette Strien  
Fatima El Haji-Yakhef  
 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work