Ouders en school - Samen voor uw kind!

Een goed contact met ouders is onmisbaar voor een school. Ten eerste bevordert een goed contact tussen ouders en school de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ten tweede is hulp, ondersteuning en inbreng van ouders van onschatbare waarde.

Wij ambiëren als school laagdrempeligheid. Dit komt ten goede aan de band tussen school, ouders en leerlingen. die wij graag opbouwen en warm houden. De samenwerking en contacten tussen ouders en school blijven wij optimaliseren en zien mede daardoor de onderwijsondersteunende rol van ouders vergroten.

De eerste contactpersoon is altijd de groepsleerkracht van uw kind. Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, is hij of zij de aangewezen persoon bij wie u terecht kunt.

Ouderinitiatief

Door de inzet van het ouderinitiatief vanaf 2006, kunnen wij met trots zeggen dat het de school is gelukt een gemengde buurtschool te zijn. De samenstelling van de klassen is daardoor een goede afspiegeling van de wijk. Gevolg is dat de kinderen op de Provenier spelenderwijs kennis maken met cultuurverschillen en dat buiten school veel meer intercultureel contact is tussen ouders en kinderen.

Hulpouders

De school organiseert vele activiteiten, waarbij wij de hulp van ouders hard nodig hebben. Als iedere ouder twee keer per jaar komt helpen, kunnen wij onze feesten, schoolreisjes en sportdagen blijven organiseren. De kinderen vinden het fantastisch als hun ouders bij de school betrokken zijn en wij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work