De Peuteracademie

Peuters leren de hele dag door en wat is fijner dan dit te mogen doen in een zeer uitdagende omgeving. De Peuteracademie is zo ́n omgeving!

De Peuteracademie is de inpandige peuterspeelzaal die gekoppeld is aan basisschool de Provenier. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier voor 2 of 4 dagdelen (6 of 12 uur totaal) terecht om te spelen en te leren.


Waarom peuterspeelzaal? 

De allereerste dag waarop uw kind naar de peuterspeelzaal gaat, is een belangrijk en spannend moment in hun en uw leven. Uw peuter zet een belangrijke stap naar zelfstandigheid en u laat uw kind op dat moment een beetje los.

Het plezier van het bezig zijn, het leren spelen en het ontdekken van de dingen, is het allerbelangrijkste voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het kind wordt op de peuterspeelzaal gestimuleerd met zoveel mogelijk materiaal te spelen en aan gezamenlijke taalactiviteiten deel te nemen. Zo leren de peuters om te gaan met kinderen van hun eigen leeftijd en wennen ze meteen aan begeleiding door andere volwassenen dan hun eigen ouders. 
Voorschoolprogramma

Peuterspeelzaal De Peuteracademie is een voorschool. Wij werken met de thema’s van het voorschoolprogramma Ko- Totaal geïnspireerd en uitgewerkt op de basisprincipes van (de sporen) van Reggio Emilia. Het hoofddoel van Ko-Totaal is een basis te leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters die onze speelzaal bezoeken een redelijke taalvaardigheid beheersen om in het basisonderwijs te beginnen. De nadruk hierbij ligt vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat aan de hand van de methode Logo3000. Daarnaast besteedt Ko -Totaal aandacht aan de ontwikkeling van de sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling.

Sporen van Reggio Emilia
Binnen het werken met Puk hebben de leidsters Els, Anita en Asma het gedachtegoed van Reggio Emilia verweven. Dit houdt in dat men er vanuit gaat dat een kind van nature rijk en competent is en honderd talen spreekt. Een kind heeft vele mogelijkheden om te leren en de omgeving is hierbij erg belangrijk. Deze is zo echt mogelijk, uitdagend en verzorgd. Natuurlijke materialen worden gebruikt om alle zintuigen te prikkelen. Daarbij is er veel aandacht voor documentatie (foto's, teksten, plaatjes en werkjes) in de ruimtes. Dit maakt de Peuteracademie tot een fantastische plek om te spelen en te leren.
Aanwezig
Om het voorschoolprogramma zo goed mogelijk te volgen komen de peuters 2 of 4 dagdelen. De Peuterspeelzaal heeft momenteel twee groepen van 16 leerlingen. De dagdelen zijn als volgt ingedeeld: 
Ochtend: 8.20 – 11.20 uur 
Middag: 12.00 – 15.00 uur 

⃝ Groep 1
⃝ Groep 2
⃝ Groep 1a
⃝ Groep 2a
Maandagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend
donderdagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Donderdagmiddag
vrijdagochtend
Maandagochtend
woensdagochtend
Maandagmiddag
Donderdagmiddag
⃝ Groep 1b
⃝ Groep 2b
dinsdagmiddag
Donderdagochtend
Dinsdagochtend
vrijdagochtend


Kosten Peuterspeelzaal

Ouders betalen een vaste maandbijdrage welke is vastgesteld vanuit de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rotterdam.nl/kinderopvang.  
Meer informatie
Voor vragen kunt u zich richten tot de directie van basisschool de Provenier en kunt u onderstaand inspectierapport uit 2016 lezen. 

Telefoonnummer: 010-4658308 

Inspectierapport Peuteracademie Provenier.pdf
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work