De Peuteracademie

Peuters leren de hele dag door en wat is fijner dan dit te mogen doen in een zeer uitdagende omgeving. De Peuteracademie is zo ́n omgeving!

De Peuteracademie is de inpandige peuterspeelzaal die gekoppeld is aan basisschool de Provenier. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier voor 2 of 4 dagdelen (6 of 12  uur totaal) terecht om te spelen en te leren.


KO-totaal: Puk en Ko
Er wordt gewerkt met het voorschoolprogramma KO-totaal waarbij de pop Puk een grote rol speelt. Ko totaal is een educatief programma waarbij aandacht is voor taalstimulering, sociale vaardigheden en voorbereidend rekenen. Een peuterspeelzaal die werkt met zo'n educatief programma wordt ook wel voorschool genoemd.

Het grote voordeel van dit voorschoolprogramma is de doorlopende lijn naar de groepen 1 en 2 van de Provenier. Hier wordt ook met KO-totaal gewerkt en speelt de pop Ko een grote rol. Peuters die doorstromen kunnen hun ontwikkeling zo ongestoord voortzetten.


Ieder jaar komen er rond Puk diverse thema's aan de orde. De meeste activiteiten staan dan in het teken van dit thema. De peuterspeelzaal wordt telkens anders, passend bij het thema ingericht. Ieder thema wordt samen met peuters en hun ouders afgesloten. Ook zijn er gezamenlijke afsluitingen met de leerlingen van de groepen 1-2.


Sporen van Reggio Emilia
Binnen het werken met Puk hebben de leidsters Els, Anita en Gioella het gedachtegoed van Reggio Emilia verweven. Dit houdt in dat men er vanuit gaat dat een kind van nature rijk en competent is en honderd talen spreekt. Een kind heeft vele mogelijkheden om te leren en de omgeving is hierbij erg belangrijk. Deze is zo echt mogelijk, uitdagend en verzorgd. Natuurlijke materialen worden gebruikt om alle zintuigen te prikkelen. Daarbij is er veel aandacht voor documentatie (foto's, teksten, plaatjes en werkjes) in de ruimtes. Dit maakt de Peuteracademie tot een fantastische plek om te spelen en te leren.

Drie dagdelen aanwezig
Om het voorschoolprogramma zo goed mogelijk te volgen en ook om in aanmerking te komen voor subsidiëring vanuit de gemeente is het een verplichting om drie dagdelen aanwezig te zijn.

De Peuterspeelzaal heeft momenteel drie groepen van 16 leerlingen.


⃝ Groep 1
⃝ Groep 2
⃝ Groep 1a
⃝ Groep 2a
Maandagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend
donderdagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Donderdagmiddag
vrijdagochtend
Maandagochtend
woensdagochtend
Maandagmiddag
Donderdagmiddag
⃝ Groep 1b
⃝ Groep 2b
dinsdagmiddag
Donderdagochtend
Dinsdagochtend
vrijdagochtend

Ochtend:
  • 8.20 – 11.20 uur 
Middag:
  • 12.00 – 15.00 uur 
Kosten Peuterspeelzaal
Ouders betalen een vaste maandbijdrage welke is vastgesteld vanuit de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rotterdam.nl/kinderopvang.  
Meer informatie
Voor vragen kunt u zich richten tot de directie van basisschool de Provenier.
Telefoonnummer: 010 - 465 83 08.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work