Inschrijven


Nieuwe leerlingen (peuters, kleuters en zij-instromers) zijn altijd welkom. Wij hanteren een open aannamebeleid. Dat betekent dat wij niet werken met een lotingssysteem of een wachtlijst. Wij vragen u voordat u eventueel overgaat tot inschrijving, een informatiemoment te bezoeken. Zo komt u te weten hoe wij op school werken en weet u beter waarvoor u kiest. De data voor deze bijeenkomsten kunt u vinden bij 'Ouders' en 'Informatiemomenten' op deze website. 


Bij de feitelijke inschrijving vinden wij het prettig om ook kennis te maken met uw zoon of dochter. Als uw kind eenmaal ingeschreven is, mag het voorafgaand aan de vierde verjaardag drie keer komen wennen. Als uw kind van een andere basisschool komt, vragen wij altijd om een onderwijskundig rapport (OKR) van deze school. Op grond van deze gegevens bepalen wij of het haalbaar is om uw kind in de gewenste groep in te laten stromen.

Wilt u uw peuter inschrijven voor de Peuteracademie, dan kunt u zich wenden tot Els Waanders, leidster van de Peuteracademie (010-2652911). Bij voorkeur bellen op maandagochtend. Plaatsing op de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf twee jaar en twee t/m vier dagdelen.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work