Extra verlof aanvragen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat vinden we in ons land zo belangrijk, dat dit recht een plicht is geworden.  De Nederlandse overheid heeft in de leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In deze leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. 

Voor dit zogenaamde extra verlof zijn regels opgesteld. U mag uw kind alleen thuis houden als er sprake is van:
-een religieuze feestdag 
-gewichtige omstandigheden

De directeur mag alleen verlof verlenen tot en met tien schooldagen. Daarvoor geldt een aantal regels:
-De eerste twee weken na de zomervakantie geven we geen verlof.
-Bij vakanties vanwege het werk, moet een werkgeversverklaring worden overlegd. U moet echter kunnen aantonen dat u in het gehele schooljaar niet in staat bent twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. 
-Bij studie moet een verklaring van de betreffende instelling worden overlegd.

Verlof kunt u aanvragen door middel van een formulier. Ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn moet u een formulier invullen en inleveren i.v.m. de zorgplicht die de school heeft. 

Via onderstaand formulier kunt u 'verlof aanvragen voor minder dan tien dagen' downloaden. Deze kunt u invullen en inleveren bij de directie. aanvraag_verlof_10_of_minder invulbaar.pdf

Als u meer dan tien dagen wilt opnemen, kunt u dit bij de directie kenbaar maken. Zij helpen u verder met de te doorlopen procedure. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Wilt u nog meer informatie, kunt u ook klikken op onderstaande link:
www.lichtplichtwegwijzer.nl

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work