Ziekmelden

Als uw kind niet naar school kan komen, omdat het ziek is of naar de dokter moet, dan belt u voor 9:15 uur naar school (010 – 465 83 08) om uw kind af te melden. Degene die de telefoon opneemt, geeft vervolgens aan de groepsleerkracht door dat uw kind afwezig is. Wij accepteren geen ziekmeldingen door broers of zussen.

Als uw kind niet op school is en u heeft ons daarover niet ingelicht, moeten wij dit melden als ongeoorloofd verzuim bij leerplicht. Komt uw kind frequent te laat en treedt er na waarschuwingen geen verbetering op, dan geven wij dat ook door aan leerplicht.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work