Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Welkom op de website van basisschool De Provenier. De Provenier bestaat sinds 1989 onder deze naam op de huidige locatie aan de Harddraverstraat. De school staat in de Provenierswijk in de deelgemeente Noord, vlak achter het Centraal Station in Rotterdam. De Provenierswijk is een multiculturele wijk, wat zich uiteraard weerspiegelt in de populatie van onze school. We zijn een kleine, veilige school met ongeveer 255 leerlingen. Dat heeft het grote voordeel dat eigenlijk iedereen elkaar kent: teamleden, kinderen en ouder. Op 1 oktober 2016 telde onze school 255 leerlingen. De school maakt nu al een aantal jaren groei door. Er is de afgelopen jaren meer instroom dan uitstroom.

Het team bestaat uit ongeveer 30 mensen. Voor het grootste deel zijn dat leerkrachten, maar er werken ook drie peuterleidsters, een conciërge en een medewerker ouderbetrokkenheid op onze school. Daarnaast werken er door de komst van onze verlengde leertijd ongeveer 10 vakdocenten op school voor o.a. dans, drama, muziek, crea en techniek.

Als voorbereiding op de basisschool hebben we een peuterspeelzaal met voorschool binnen onze muren: de Peuteracademie. Dat betekent dat de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool volgens eenzelfde programma werken, waardoor een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaat en de overgang naar de basisschool voor het kind vloeiend verloopt.

Op deze website is alle informatie te lezen en te bekijken die voor onze leerlingen, huidige ouders, toekomstige ouders en geïnteresseerde ouder van dienst kunnen zijn.

Het is een feest om op de Provenier te mogen werken met de kinderen, hun ouders en een stabiel en actief team. We hebben met elkaar de afgelopen jaren veel zaken bereikt waar we trots op zijn. Natuurlijk zetten wij dat voort dit schooljaar. De Provenier volop in ontwikkeling! Wij hopen dat uw kind ook dit jaar naar school komt om met veel plezier te leren en te spelen!

Basisschool De Provenier, jouw toekomst begint hier!

Namens het team van de Provenier en de Peuteracademie,

Daniëlle Blok.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work