Documentatie

Schoolgids

Onze schoolgids komen te vervallen. Dat is een informatief magazine geworden met verhalen over de school, achterliggende gedachten, onze visie en focus, een indruk wie wij zijn en mooie foto's. Deze krijgt u uitgereikt als uw kind ingeschreven is.

Schoolplan 2018-2019

Op deze pagina kunt u ons schoolplan 2018-2019 vinden. Hierin staan al onze veranderonderwerpen in deelplannen omschreven. Daarnaast hebben wij een handboek waarin al het vaststaand beleid is vastgelegd.

Onze plannen zijn o.a. gebaseerd op het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur RVKO, waarin ook de wettelijke kaders verwerkt zijn. Deze hangen nauw samen met de onderdelen van het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018 "Leren loont".

Jaarverslag 2017-2018

In het jaarverslag 2017-2018 blikken wij terug op het verloop van het schooljaar. De processen die wij doorliepen en de resultaten die wij behaalden staat hierin beschreven. In ons vierjarenplan zijn alle doelstellingen per deelplan opgenomen. In het jaarverslag beschrijven wij per deelplan in hoeverre onze doelstellingen zijn bereikt.


Jaarverslag 2017-2018.pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work