Groep 3-8

In alle groepen staan vakken als; taal, spelling, lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs op het lesprogramma. Zie hiervoor ons methode overzicht.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work