Lesmethodes

Wij vinden het belangrijk om met recente boeken en materialen te werken. Wij streven ernaar iedere methode hoogstens acht jaar te gebruiken en dan zorgvuldig een nieuwe te kiezen en aan te schaffen.

Wij werken bij veel vakgebieden thematisch, hier zijn onze methodes op afgestemd.

Woordenschat               
LOGO 3000  groep 1-2

Aanvankelijk Lezen       
Veilig leren lezen groep 3

Taal                             
Taal op maat  groep 3 t/m 8

Begrijpend lezen           
Nieuwsbegrip XL groep 4 t/m 8

Technisch Lezen            
Estafette  groep 4 t/m 8 

Spelling                       
Spelling op maat   groep 4 t/m 8     
Groep 5 t/m 8 verwerkt op de tablets

Schrijven                      
Pennenstreken  groep 2 t/m 8

Rekenen                       
Pluspunt  groep 1 t/m 8     
In groep 4 t/m 8 verwerkt op de tablets

Aardrijkskunde                    
Argus Clou   groep 3 t/m 8

Geschiedenis                       
Argus Clou  groep 3 t/m 8 

Natuur en techniek                      
Argus Clou  groep 3 t/m 8 

Engels                                
Take it easy  groep 7 en 8

Muziek                                
SKVR    groep 1 t/m 8

Tekenen/Handvaardigheid 
Divers   groep 1 t/m 8

Verkeer                                
Klaar Over  groep 1 t/m 8

Bewegingsonderwijs                                              
Basisdocument bewegingsonderwijs groep 1-8
Bewegingsonderwijs in het speellokaal groep 1-2

Sociaal-emotionele ontwikkeling    
De Vreedzame School groep 1 t/m 8

Godsdienst/Levensbeschouwing   
Hemel en Aarde groep 1 t/m 8


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work