Computers

Onze school heeft een computerlokaal en in iedere groep staan drie computers die zijn aangesloten op het netwerk. De computers worden gebruikt ter ondersteuning van de aangeboden lesstof. De diverse methodes bieden naast hun boeken oefenprogramma’s voor de computer. Wij maken hier graag en regelmatig gebruik van, omdat het de kinderen helpt de leerstof zelfstandig en in hun eigen tempo te verwerken. Daarnaast leren we de leerlingen computervaardigheden, zelfstandig informatie op te zoeken en te verwerken. Wij hebben een protocol mediawijsheid waarin we hebben beschreven hoe we omgaan met “nieuwe media” binnen de school. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord dat vele mogelijkheden biedt. Het is mogelijk lesmateriaal op het bord te projecteren en beeldmateriaal snel en gemakkelijk te voorschijn te halen. Natuurlijk kan er ook gewoon op geschreven worden.

 

Tablets van Snappet op De provenier

Snappet is een digitale leeromgeving die ingericht is op de meest gebruikte leermethodes die beschikbaar zijn. Snappet heeft de verwerkingsstof uit diverse methoden tot digitale leeropgaven gemaakt die verwerkt kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet.
 
Via de organisatie Snappet krijgen alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 een eigen tablet, waarop zij lessen spelling en rekenen krijgen. Naast de verwerking van de aangeboden leerstof krijgen de leerlingen oefenstof op hun eigen niveau.

Ook heeft het verwerken van de leerstof op een tablet voor kinderen met een ernstig leesprobleem of dyslexie het voordeel  dat de tablet ook kan voorlezen; zo worden de leerlingen ook auditief ondersteund.

Na de instructie van de leerkracht laat Snappet de kinderen de verwerkingsstof maken op het eigen niveau en geeft daarna meer mogelijkheden tot (in)oefening. Door een directe verwerking van de leerstof ontvangt  de leerling zelf direct feedback en is er voor de leerkracht direct een foutenanalyse zichtbaar. De voortgang van de leerlingen kan op deze manier nauwkeuriger worden gevolgd. Deze informatie is voor de leerkracht tijdens de verwerking direct zichtbaar waardoor de leerkracht gerichtere ondersteuning kan bieden.

Het verwerken met de tablets van Snappet betreft geen verandering in onderwijsaanbod wat betreft de verschillende methoden, maar slecht een verandering in verwerking van de leerstof. Op de tablet verdienen de leerlingen sterren, aangepast aan hun niveau voor de goede antwoorden. Dit motiveert om meer werk te maken.

Voor de leerkrachten biedt het werken met Snappet grote voordelen: het gemaakte werk op de tablets komt in overzichten te staan, zodat de leerkracht in een oogopslag ziet waar extra ondersteuning voor een leerling nodig is of waar juist extra uitdaging op zijn plaats is. Op deze manier kan nog meer maatwerk worden geboden.

Meer informatie over Snappet is terug te vinden op de site van Snappet: www.snappet.org.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work