Anti-agressie protocol

Alle scholen voor primair onderwijs in Rotterdam vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Daarom is er een protocol ontwikkeld. Een onderdeel van dit protocol is de “Gedragscode voor ouders en medewerkers”. Wij vinden het belangrijk om agressie op school geen enkele kans te geven en dus gelden ook op De Provenier de regels van de Gedragscode. 

Gedragscode

Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode van het Anti-agressie protocol en houden zich er aan:

  1. Ouders en medewerkers tonen elkaar respect 
  2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik 
  3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op 
  4. Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing.
Het volledige gedragsprotocol is opgenomen in ons schoolplan. Deze ligt ter inzage bij de directie.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work