Meldcode en SISA signalering

De school werkt met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De intern begeleidster is getraind als aandachtsfunctionaris op dit gebied. Tevens heeft zij toegang tot de SISA signalering van de Stadsregio Rotterdam. Meer over de meldcode en SISA is te lezen in het schoolplan. 

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.
Het is ook het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. 
Website SISA: www.sisa.rotterdam.nl en de SISA meldcode.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work