Ongewenst gedrag


Ongewenst gedrag kan in zwaarte zeer variëren, bijvoorbeeld van een ruzietje op het schoolplein tot het stelen van andermans spullen, het eten van kauwgom tot het structureel pesten van klasgenootjes. Ongewenst gedrag vraagt dus om verschillende acties.

Bij incidenteel lesverstorend gedrag corrigeert de groepsleraar het ongewenste gedrag d.m.v. pedagogische maatregelen zodat de leerling al snel weer rustig functioneert binnen de groep. De leerling kan naar een denkstoel verwezen worden binnen de groep voor een korte time-out. Daarna volgt een nagesprek met betreffende leerling en/of groep. Het kan ook nodig zijn dat een leerling voor een korte time-out naar een andere klas verwezen wordt. Aan iedere groep is een groep gekoppeld als vaste time-out groep.

Bij structureel ongewenst gedrag wordt met het kind, de leerkracht, ouders en IB een plan van aanpak opgesteld.

Mocht er geen gedragsverandering plaats vinden dan worden verdere acties besproken met ouders, IB en directie. Dit kan o.a. aanmelding zijn bij het Onderwijs Advies Team (OAT) van ons samenwerkingsverband PPO Rotterdam. 

Schorsing en verwijdering

Wanneer de grens van de school is bereikt, wordt volgens de richtlijnen van het directievademecum van de RVKO een verwijderingprocedure gestart. Onder leiding van een directielid vinden er gesprekken met ouders plaats. In dit overleg worden overbruggingsmaatregelen als uit de klas verwijderen, overplaatsen naar een andere klas, het inschakelen van leerplicht en eventuele andere opties besproken.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work