Pestprotocol

Op de Provenier hebben wij een pestprotocol, waarin opgenomen staat hoe we signaleren, begeleiden, adviseren én hoe we pestgedrag willen voorkomen. De basis van het pestprotocol zijn de 10 gouden regels:

  1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
  2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
  3. Je vraagt eerst om toestemming als je iets van een ander kind wilt gebruiken.
  4. Je scheldt niemand uit en verzint geen bijnamen.
  5. Je lacht niemand uit en roddelt niet.
  6. Je bedreigt niemand en doet elkaar geen pijn. 
  7. Je accepteert iedereen zoals hij of zij is. 
  8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. 
  9. Als je gepest wordt en je kunt het niet zelf oplossen, vraag dan hulp aan een volwassene.
  10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, vertel je dat aan een volwassene. Dat is geen klikken!
Het uitgebreide protocol kunt u altijd ter inzage vragen op school. 


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work