Regels en afspraken

Op de Provenier hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We willen een omgeving en sfeer scheppen waarin kinderen, ouders, verzorgers en alle medewerkers zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. We hebben samen met de leerlingen regels en afspraken gemaakt waar iedereen zich aan houdt. De belangrijkste regels en afspraken kunt u hieronder lezen.

Algemene schoolregels

Op drie plaatsen in onze school hangen de regels en afspraken in woord en beeld. De regels gelden voor iedereen binnen onze school. Deze algemene schoolregels worden aan het begin van het jaar in iedere klas doorgenomen en vervolgens in de loop van het jaar voortdurend onder de aandacht gebracht. De regels en afspraken luiden:

Samen spelen is pas fijn,
Samen delen geeft meer gein.

Pesten is echt zo naar,
Aardig doen wij tegen elkaar.

Word je boos dan zeg je ‘STOP’,
Ruzies los je pratend op.

Loop door de gang zoals het hoort,
Juiste ingang na de poort.

Op de gang daar is het stil,
Omdat iedereen werken wil.

Nederlands is onze taal,
Dat spreken wij allemaal.

Op tijd zijn in de klas is goed,
Samen starten, ja dat moet.

Lekkere groente en wat fruit,
Die traktaties zien er piekfijn uit.

Regels met betrekking tot telefoons

De mobiele telefoon of smartphone blijft thuis. Mocht de leerling de telefoon nodig hebben om veilig van en naar huis te gaan, kunnen zij deze op eigen risico meenemen na toestemming van de ouders/verzorgers. Als de leerkracht besluit om de smartphone als middel te gebruiken bij lessen op school, mogen leerlingen na toestemming van de ouders/verzorgers hun telefoon meenemen. Deze dient ingeleverd te worden tot het moment waarop zij daadwerkelijk aan de bewuste les beginnen. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade. Dit is op eigen risico. Daarom is de ouder altijd degene die toestemming moet geven voor het meebrengen van een smartphone/telefoon.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work