Verlengde leertijd (VLT)

De Provenier is een school met een verlengde leertijd (VLT). Dat betekent dat de schooltijd met vier uur per week wordt verlengd. Onze verlengde leertijd geeft een extra impuls aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Zij krijgen les van vakdocenten. Onze leerlingen kunnen hun creatieve en sportieve interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen. De gekozen activiteiten hebben een toegevoegde waarde. Wij werken samen met hoogwaardige partners en er is een doorgaande lijn binnen de activiteiten. We zorgen dat binnen deze uren de rustige werksfeer en de oorspronkelijke reguliere leerstructuur behouden blijft.

We vinden het belangrijk de VLT goed te blijven evalueren. Er vinden overlegmomenten plaats met de VLT-coördinator en er is nauw contact met de groepsleerkrachten. Het is een agendapunt voor de ouderraadvergadering en de medezeggenschapsraad. VLT wordt tevens in de kinderraad besproken.
Leonie Bloem is de VLT-coördinator. Zij is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Onze verlengde leertijd uren bieden wij aan onder schooltijd van 8.30 uur tot 15.00 uur en bestaat uit de volgende activiteiten:


Activiteit  Partner   Dagen   Groepen 
Muziek
   
SKVR maandag
woensdag 
 
 Groep 1 t/m 8
Dans - Drama 
Jeugdtheater Hofplein
maandag
vrijdag
 Groep 1 t/m 8
Gym

Lekker Fit!
dinsdag t/m 
vrijdag
 Groep 1 t/m 8
Crea Beware / Dit is Wijs
vrijdag

 Groep 1 t/m 3

Techniek   

Beware / Dit is Wijs
donderdag  Groep 4 t/m 8
ICT 

Beware / Dit is Wijs
donderdag  Groep 4 t/m 8


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work