Verlengde leertijd (VLT)

De Provenier is een school met een verlengde leertijd (VLT). Dat betekent dat de schooltijd met vier uur per week wordt verlengd. Onze verlengde leertijd geeft een extra impuls aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Zij krijgen les van vakdocenten. Onze leerlingen kunnen hun creatieve en sportieve interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen. De gekozen activiteiten hebben een toegevoegde waarde. Wij werken samen met hoogwaardige partners en er is een doorgaande lijn binnen de activiteiten. We zorgen dat binnen deze uren de rustige werksfeer en de oorspronkelijke reguliere leerstructuur behouden blijft.

Evaluatie

We vinden het belangrijk de VLT goed te blijven evalueren. Er vinden overlegmomenten plaats met de VLT-coördinator en er is nauw contact met de groepsleerkrachten. Het is een agendapunt voor de ouderraadvergadering en de medezeggenschapsraad. VLT wordt tevens in de kinderraad besproken.
De adjunct-directeur, Celine van der Geest is de VLT-coördinator. Zij is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Onze verlengde leertijd uren bieden wij aan onder schooltijd van 8.30 uur tot 15.00 uur en bestaat uit de volgende activiteiten:

Activiteit  Partner 
Muziek
maandag en woensdag   
SKVR
Dans - Drama
maandag en vrijdag
Jeugdtheater Hofplein

Studievaardigheden   
7-8 maandag

Beware Brede School
Gym
dinsdag t/m vrijdag
Lekker Fit!
Crea gr. 1 t/m 4
vrijdag
Aaf Vis

Techniek gr. 5 t/m 8  
donderdag

Beware Brede School 
ICT gr. 5 t/m 8
donderdag
Beware Brede School


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work