Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Leerlingen uit groep 2 worden opgeroepen voor een preventief gezondheidsonderzoek.
Voor de leerlingen uit groep 6 is er een meet/weegmoment. De leerlingen uit groep 7 krijgen een groepsvoorlichting. In overleg met school en ouders worden enkele leerlingen uit groep 7 uitgenodigd voor een onderzoek.Voor alle groepen geldt dat onderzoeken op indicatie van gegevens van vroeger en/of op aanvraag van derden (ouders, leerkrachten) zullen plaatsvinden.

In groep 2 wordt de groei en ontwikkeling van uw kind gecontroleerd door de jeugdarts. Er vindt een gesprek plaats met u en uw kind over hoe het met uw kind gaat: thuis, op school en in de vrije tijd. Het onderzoek bestaat uit controle van het gehoor en het gezichtsvermogen, meting van lengte en gewicht, lichamelijk onderzoek en onderzoek naar de motoriek. Onderzoeksresultaten die voor de school van belang zijn, worden na toestemming van ouders met de groepsleerkracht besproken.

De jeugdarts van basisschool de Provenier is Sharita Maratin. Zij is te bereiken via CJG Noord, Eudokiaplein 31, telefoon 010 - 44 44 611.
Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010 - 20 10 110.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work