Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een prik krijgt.  Alles onder één dak Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van 9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgnoord.nl.

Groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Deze afspraak vindt plaats op school of op het CJG. Tijdens deze afspraak wordt uw kind gemeten en gewogen en wordt de motoriek onderzocht. Ook wordt een ogen- en orentest afgenomen. 

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind.

Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden gebruikt tijdens het gesprek.

Het CJG werkt nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zullen tijdens het gesprek met u besproken worden. 9 jaar: vaccinaties In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een  via het RIVM om met uw kind langs te komen. 

Groep 7: meten, wegen en meer

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. In het gesprek dat u met de jeugdverpleegkundige heeft kunt u de vragen die u of uw kind heeft stellen. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.

Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind alleen gewogen en gemeten. De jeugdverpleegkundige geeft uw kind een brief mee met deze gegevens.

Het CJG werkt nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zullen tijdens het gesprek met u besproken worden.

Schoolziekteverzuim

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG. 

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 

De jeugdverpleegkundige die aan De Provenier verbonden is:
Ilja van der Weide 

T: 010-2010110
E: CJGNoord@cjgrijnmond.nl  

Zorgteam op school

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work