Het leerlingvolgsysteem

Van ieder kind op De Provenier wordt vanaf de Peuteracademie bijgehouden hoe het zich ontwikkelt.

Hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem KIJK in de peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Hiermee volgen en registreren wij stap voor stap de ontwikkeling van onze jonge leerlingen en bepalen wij hun onderwijsbehoeften. 

In de groepen 3-8 worden de leerlingen geobserveerd en wordt de lesstof voortdurend getoetst met de methodetoetsen.

Daarnaast worden ieder jaar op vaste tijdstippen de Cito-toetsen afgenomen vanaf groep 1 t/m 8. Met behulp van de methode-en Cito-toetsen stemmen wij ons onderwijs af op het niveau van de groep en/of het niveau van de individuele leerling.

De toetsresultaten worden digitaal verwerkt in Parnassys, ons onderwijsadministratie systeem. Alle gegevens van de kinderen worden hun hele schoolloopbaan zorgvuldig bewaard. Deze gegevens worden ook gebruikt om het onderwijskundig beleid bij te stellen op langere termijn.

Cito-toets

In groep 8 nemen wij de Cito-eindtoets af. Deze grote meerdaagse toetsen meten het niveau van het kind op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerking. Alle toetsgegevens en observatiegegevens die wij door de jaren heen hebben verzameld in ons leerlingvolgsysteem vormen de basis voor het VO-advies. Daarnaast gebruiken wij de eindtoets om te verifiëren of ons advies kloppend is.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work