Overgang 1-2-3

De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen is afhankelijk van de maand waarin het kind geboren is. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans 2 jaar in groep 1/2. Najaarskinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna drie jaar of ruim anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.

De inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs moeten doorlopen. Als school hanteren wij een zorgvuldig beleid rond deze groep van najaarskinderen. Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn, worden geplaatst in groep 1. Na de zomervakantie worden het groep 2 leerlingen. Doorstromen naar groep 3 is dan nog niet vanzelfsprekend. Afhankelijk van hun ontwikkeling wordt rond mei een beslissing genomen. Wanneer deze leerling niet naar groep 3 gaat, spreken we van een extra leerjaar.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work