Samenwerkingsverband PPO

Alle Rotterdamse basisscholen vallen onder het samenwerkingsverband Passen Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam: www.pporotterdam.nl.
Het samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen waarbinnen kennis en expertise worden uitgewisseld en gezamenlijk zorg wordt gedragen voor alle leerlingen.

Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam is opgedeeld in verschillende Onderwijs Arrangeer Teams (OAT) die samen met de school zoekt naar het juiste onderwijsarrangement voor die leerlingen, voor wie het basisaanbod van de school onvoldoende passend is. In het OAT zitten professionals met verschillende expertises, bijvoorbeeld: (psycho)diagnostiek, taal/spraakspecialisten, didactische specialisten en gedragsspecialisten. Meer informatie over het samenwerkingsverband en trajecten binnen het OAT is terug te lezen in het zorgplan. Ter inzage bij de directie. 

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite. 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work