Schooltandarts

Het is belangrijk dat kinderen twee keer per jaar hun gebit laten controleren. Dit kan bij uw eigen tandarts, maar u kunt uw kind ook opgeven voor de schooltandarts. De kinderen worden dan met een busje opgehaald en naar het schooltandartsen-centrum gebracht. Ze worden daar behandeld en daarna teruggebracht naar school. U kunt uw kind aanmelden met een aanmeldingsformulier dat op school verkrijgbaar is of rechtstreeks contact opnemen met de Rotterdamse Jeugdtand- verzorging
(010 – 411 69 60, zie adressenlijst). 


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work