uitgangspunten

Wij willen ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Daarom hanteren wij in de groepen het ‘IGDI’ model. Dit is een lesmodel waarbij effectief en doelgericht onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met verschillende leervermogens van kinderen. Er wordt gewerkt op drie niveaus: de plusgroep, de gemiddelde groep en een groepje dat verlengde instructie nodig heeft. Hierbij worden de lesdoelen duidelijk gesteld en aan het eind van de les geëvalueerd. Kinderen die meer aankunnen, worden extra gestimuleerd met individuele opdrachten (verrijkingsstof). We zijn gericht op het aanpassen (compacten) van de leerstof en kijken daarbij naar de motivatie van het kind, het zelfbeeld en de sociale capaciteiten.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work